Virszemes Televīzija apvainota, Lattelecom pret Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri

Virszemes Televīzija

Lattelecom pieprasa Inesei Vaiderei atsaukt nepatieso informāciju

Ko uzskata Lattelecom

Lattelecom uzskata, ka Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, izplatot patiesībai neatbilstošu informāciju par Virszemes Televīziju, demonstrē nekompetenci un neiedziļināšanos tēmā, par kuru runā publiski.

Ko norāda Kerli Gabriloviča

Lattelecom komercdirektore Kerli Gabriloviča norāda, ka  Latvijas skatītājiem ciparu apraidē šobrīd un arī pēc 1.jūnija, kad visā Latvijā tiks izslēgta analogā apraide, bez maksas būs pieejami Latvijas sabiedriskās televīzijas un nacionālās apraides kanāli, kuriem licences piešķīrusi Nacionālā radio un televīzijas padome, un apgalvojumi par bezmaksas Krievijas kanāliem neatbilst patiesībai.

Bazmaksas TV kanāli
Lattelecom pauž dziļu neizpratni, par kādiem bezmaksas Krievijas kanāliem runā Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, kas, visticamāk ir kļūdījusies vai ko pārpratusi. Lattelecom pieprasa I.Vaiderei atsaukt nepatieso informāciju un aicina turpmāk gan I.Vaideri, gan citas atbildīgas amatpersonas pirms šādu publisku paziņojumu izplatīšanas vispirms vērsties Lattelecom, lai noskaidrotu faktus.

Ko piedāvā Virszemes Televīzija?

Virszemes Televīzija šobrīd piedāvā 32  televīzijas kanālus, no kuriem 31 ir Eiropā un Latvijā veidots kanāls. Tikai 5 kanālu oriģinālvaloda ir krievu, turklāt četri no šiem pieciem kanāliem ražoti Eiropā kā Krievijas kanālu starptautiskās versijas, un tikai nišas kanāls Ohota i Rybalka ražots Krievijā.

Tādēļ nav pamata deputātes bažām par Latvijas norobežošanu no Eiropas Savienības informācijas telpas.

Gluži pretēji – Eiropas ziņu kanāls Euronews Virszemes Televīzijā skatāms  četrās populārākajās valodās (angļu, vācu, krievu un franču)- skatītājs pats ar pulti var izvēlēties, kādu valodu klausīties, un šī ir viena no ciparu televīzijas priekšrocībām, kādu nenodrošina analogā apraide. Visi Virszemes televīzijas kanāli ir pieejami ar oriģinālvalodu – latviešu, krievu vai angļu, un vairāk nekā pusei kanālu papildus oriģinālvalodai ir pieejama arī otra valoda, piemēram, Discovery channel ir gan angliski, gan krieviski.

2 thoughts on “Virszemes Televīzija apvainota, Lattelecom pret Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri

  1. Jura

    Es gan Vaideres vēstulē nekur neredzu, ka runa būtu par bezmaksas kanāliem.
    Viņa tur runā, pirmkārt, ne par Virszemes, bet Interaktīvo televīziju, kuras pamatpakā ir 4 Krievijas kanāli, bet ES valstu kanāli nav tai pakā, un par tiem papildus jāmaksā.

    Iečekoju Lattelecom lapu, tad tā arī ir kā Vaidere saka. A ko Latelekoms tā sašūmējies, apvainojies? Kur tieši ir problēma?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *